Autor

Barry C. Black

Barry C. Black od 2003. godine služi kao kapelan Senata Sjedinjenih Američkih Država. Kapelan Black je duhovni vođa u Senatu SAD-a – savjetuje one koji su u prvom redu donošenja odluka koje oblikuju našu kulturu. Autor je knjiga From the Hood to the Hill i The Blessing ofAdversity. Kapelan Black i njegova supruga imaju tri sina.

Knjige autora